Statisztika (ÁKÓ, VSM, KK)
Hogyan segíthetnek eligazodni az „ÁKÓ”, „VSM” és „KK” mutatószámok? 
Az Általános Képzési Óraszám (ÁKÓ) azt mutatja meg, hogy a kötelezően előírt minimális óraszámhoz képest (személygépkocsi 29 óra), százalékosan mennyi óra kellett a sikeres forgalmi vizsgához. Minél közelebb van az érték a 100 %-hoz, annál kevesebb pótórára volt szükségük a tanulóknak az adott iskolánál.
Számítási képlet: Ha 30 óra = 100%, akkor 10% = 3 óra
Ha a táblázatban 150% szerepel, az azt jelenti, hogy 30 óra + 15 óra kellett átlagosan a sikerhez.

A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) azt mutatja meg, hogy a képző szerv összes vizsgaeseményéből (benne az alapvizsgák és a pótvizsgák is) mennyi lett sikeresHa a „B” forgalmi vizsgánál 85 % szerepel, az azt jelenti, hogy száz vizsgázóból 85-en átmentek elsőre. Ha a VSM pl. 38%, akkor az elsőre sikeresen vizsgázók száma elég kevés, és több olyan is lehet a tanulók között, aki harmadszorra is megbukott.
A VSM = Sikeres vizsgaesemény osztva az összes vizsgaeseménnyel.  
A Képzési Költség (KK) kiszámításánál a már minden vizsgát letett tanulók által befizetett összes költség átlagát kell alapul venni. (elméleti tanfolyam díja, a gyakorlati oktatás díja, a kezelési költség, vizsgadíjak, a képző szerv-váltás díja, stb.) Nem tartozik ide az orvosi alkalmassági vizsgálat díja, az elsősegély-nyújtási ismeretek díja, az esetleges PÁV vizsgálat díja, és a vezetői engedély kiállításának díja sem.   A mutatószámokat a képző szerv köteles a honlapján, továbbá az adott tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban háromhavonta aktualizálni és félreérthetetlen módon feltüntetniHa a táblázatokban ez a „-” jelölés látható, az azt jelenti, hogy az adott negyedévben az adott képző szervnél nincs releváns adat, tehát kevesebb, mint tíz tanulója/vizsgázója volt az adott időszakban.  A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók az NKH holnapján negyedévente összesítve megtalálhatók a dokumantumtárban.

 

Teljesítmény mutatók:

 • Átlagos képzési óraszám (ÁKO)
  • 2017. II.     negyedév:  %
  • 2017. III.    negyedév:  %
 • Vizsga sikerességi mutató – Elmélet (VSM)
  • 2017. II.     negyedév:  41.18%
  • 2017. III.    negyedév:  %
 • Vizsga sikerességi mutató – Gyakorlat (VSM)
  • 2017. II.     negyedév:  %
  • 2017. III.    negyedév:  %
 • Általános képzési költség (KK)
  • 2017. II.     negyedév:  Ft
  • 2017. III.    negyedév:  Ft