Ha a tanuló más képző szervtől szeretne átjelentkezni, akkor a képzés bármely szakaszában megteheti, a jelenlegi képző szervtől kikért tanuló áthelyezővel. A tanuló áthelyezővel kell jelentkeznie az új képző szervnél ahol tanulmányait folytatni szeretné. A választott képző szervvel szerződést kell kötnie tanulmányai folytatásához.

Ha a tanuló más képző szervnél folytatja tanulmányait, gondoskodom a „Képzési igazolás” kiállításáról három példányban és annak két példányát átadom a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem vezetett órák díját a tanuló áthelyező kiadásával egyidőben készpénzben visszafizetem. Elméleti képzés tandíját visszatéríteni nem áll módomban.

A tanulónak joga van tanulmányait más képző szervnél folytatni, ha az addigi igénybe vett szolgáltatások ellenértékét megfizette.