Üdvözlöm a Zengői Autósiskola honlapján!

Iskolám 2017-ben alakult. 18 éves „B” kategóriás elméleti és gyakorlati oktatásom tapasztalatával a célom, hogy tanulóim a lehető legmagasabb szintű képzésben részesüljenek, kellemes körülmények között, és a tanfolyam elvégzése után biztonságosan közlekedjenek az utakon.

A jogosítvány nem csupán egy papír, hanem olyan bizonyítvány, melyhez megfelelő tudásanyag, gyakorlat, befektetett energia szükséges, hiszen akár az egész életünkre hatással lehet.

Az iskola tevékenysége kiterjed a megszerezni kívánt B kategóriás vezetői engedély teljes képzésére.

Tanfolyamra az vehető fel aki:

 • 16 és fél éves elmúlt (18 év alatt a szülő vagy törvényes képviselő írásos beleegyezésével)
 • közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmas
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, melyet legkésőbb az első vizsgáig igazolni is tud.
 • orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezik melyet az elméleti vizsgajelentésig le is ad. (A vizsgált személy választott háziorvosa, vagy lakóhely, tartózkodási hely szerinti háziorvos végzi külön díj ellenében. Hasznosítható tanács: 1. alkalmassági csoportú vizsgálatot kérjen, ha csak magánszemélyként B kategóriájú járművet kíván vezetni)

KÉPZÉS MENETE A JELENTKEZÉSTŐL A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁIG

A tanfolyamra jelentkezéskor le lehet adni:

 • orvosi alkalmassági véleményét és annak fénymásolatát
 • meglévő vezetői engedély, járművezetői igazolvány vagy vizsgaigazolás hitelesített fénymásolatát
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát és annak fénymásolatát
 1. Elméleti képzés

Ezt lehet tantermi vagy e-learning formában interneten végezni. Tantermi képzés esetén a tantárgyak és kötelező óraszámaik minimuma a következőképpen alakul:

Közlekedési ismeretek 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   4 óra
Járművezetés elmélete   8 óra
Összesen elmélet: 28 óra

Egy elméleti óra: 45 perc

Az elméleti képzésen a tanfolyam fizetési módja: a tanfolyamra való jelentkezéskor, készpénzben.

Az a tanuló, aki a kötelező elméleti órák 10 %-án túl nem tud részt venni, annak pótlását a következő indított csoportban, vagy az oktatóval történő megbeszélés alapján, a megegyezés szerinti időben és helyen, pótolhatja.

Elméleti tantermi képzés díja 52900Ft + 4600Ft vizsgadíj

Minden tanuló díjmentesen új tankönyvet kap!

Tantermi képzés helyszíne: Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. Széchenyi István Baptista Középiskola

 1. Elméleti vizsga
 • Az elméleti vizsgára csak az jelenthető le, aki a tanfolyam díját befizette és az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte tantermi képzés – vagy e-learning képzés – keretén belül.
 • Fontos! Elméleti vizsgára kell jelenteni a tanulót a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül és 12 hónap alatt sikeres elméleti vizsgát kell tennie, ellenkező esetben a teljes tanfolyam ismétlése esetén tehet újabb elméleti vizsgát.
 • Érvényes személyi igazolványát bemutatta a vizsgán. (Ha van már vezetői engedélye, vagy járművezetői igazolványa akkor azt is.)
 • Ha még nem igazolta az alapfokú iskolai végzettségét, akkor csak az első vizsga engedélyezett, további vizsgát csak annak igazolása után tehet.
 • Elméleti vizsgát csak az a tanuló tehet, aki betöltötte a 16 és háromnegyed évet.
 • Minden olyan hallgató számára, aki esetleg sikertelen elméleti vizsgát tett, biztosítom a díjmentes részvételt a következő tanfolyamaink elméleti óráin.
 • A vizsga helye 8200 Veszprém Kádártai út 33.
 • Sikeres elméleti vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni a gyakorlati vizsgát, tehát a sikeres kresz vizsga 2 évig érvényes.
 1. Gyakorlati képzés
 • A járművezetést az kezdheti meg, aki sikeres elméleti vizsgát tett, és a gyakorlati óra díját legkésőbb az óra megkezdéséig kiegyenlítette.
 • A további gyakorlati órák pótóra esetén is csak előre kifizetetten kezdhetők meg.
 • A tanulónak a személyi igazolványát minden gyakorlati órán magánál kell tartania és az azt követő forgalmi vizsga is csak ennek bemutatása után kezdhető meg.
 • Ha van korlátozása, amit az orvosi alkalmassági vizsgálton előírtak annak betartásával vezethet.

Kötelező minimum óraszáma és levezetett összes kilométere: 29 óra és 580 km + vizsgaóra

Alapoktatás   9 óra
Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés   4 óra
Éjszakai vezetés   2 óra
Forgalmi vizsga   1 óra
Összesen 30 óra

Egy gyakorlati óra: 50 perc + 10 perc szünet

Gyakorlati képzés díja:

Gyakorlat   6 000 Ft/óra

Hétvégi felár gyakorlati órákon (vasárnap, ünnepnap) +500Ft/óra

Gyakorlati vizsgadíj 11 000 Ft

Vezetési gyakorlat előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az oktató és a tanuló is köteles 10 percet várni a megbeszélt időpont után. Ezt meghaladó idő után az óra elmarad. A gyakorlati oktatásról történő hiányzás esetén új időpontot kell egyeztetni.

Gyakorlati oktatás helyszínei: Tapolca belterülete és tanpálya

Tapolca–Veszprém országút

Veszprém belterülete, külterülete

Oktató járműtípus: Toyota Corolla

Oktató: Zengői Attila

 1. Gyakorlati forgalmi vizsga
 • Csak akkor tehető le, ha betöltötte már a 17. életévét, elvégezte a kötelező gyakorlati képzést, a levezett óradíjakat kiegyenlítette, és befizette a forgalmi vizsga díját.
 • Levezette a gyakorlati képzés minimum óraszámát és kilóméterét.
 • Fontos! Gyakorlati forgalmi vizsgát, csak a sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni. Ellenkező esetben a teljes tanfolyam ismétlésével tehető meg.
 • Érvényes személyi igazolványát bemutatta a vizsgán (ha van már vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, akkor azt is).
 • Ha van korlátozása, pl.: csak szemüveggel vagy csak kontaktlencsével vezethet, akkor annak használatával kezdhető csak meg.

Forgalmi vizsga helyszíne: 8200 Veszprém, Kádártai út 33.

Bármely vizsgát felfüggeszthet a vizsgabiztos, ha a tanuló a vizsgabiztost döntésének meghozatalában, bármiféle előny nyújtásával vagy annak ígéretével, illetve fenyegetéssel befolyásolni törekedett, a vizsga rendjét megzavarta.

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsga a vizsgadíj újbóli befizetése után kérhető.

 1. Vizsgaigazolás kiadása, okmányiroda

A sikeres forgalmi vizsga után a vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) részére.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az utolsó sikeres vizsga napját követő három munkanap eltelte után az ország bármelyik okmányirodájában vagy kormányablakánál a szerzett jogosultságának megfelelő vezetői engedély kiadását. Az ügyintézéshez be kell mutatnia az érvényes személyi igazolványát, közúti elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolását vagy annak mentességét igazoló okiratot és az egészségi alkalmasságot megállapító orvosi véleményét.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Az EÜ tanfolyamot bármikor elvégezheti a tanuló akár a beiratkozás előtt akár a tanfolyam alatt vagy a forgalmi vizsga után. Vezetői engedélyt viszont csak ennek megléte és bemutatása után kaphat.

Az EÜ tanfolyam (tantermi) díja: 13000Ft + vizsgadíja: 8200Ft.

 • Az első vezetői engedély elkészítése díjtalan.
 • Az okmányirodában kapott iratokkal még nem vezethet!
 • A kártya formátumú vezetői engedélyt a kérelemtől számított 21 napon belül küldik, és azzal már vezethet is!

A vezetői engedélyt az ország bármely okmányirodájában lehet igényelni.

Tapolcai Járási Hivatal Kormányablak Osztály: Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/795-000

A részletesebb írásos tájékoztató itt letölthető, de a tanfolyam megnyitóján minden jelentkező saját példányt kap.

Szerződést az írásos tájékoztató és a szerződés pontjainak megértésével, elfogadásával kötök!

Képzésfelügyeletet és a vizsgáztatást ellátó szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

végzi, mint elsőfokú hatóság.

Székhelye: 8200 Veszprém Kádártai út 33.   Tel.:88/567-850,   

E-mail: veszprem@kavk.hu

Statisztika

ÁKÓ, VSM, KK

Hogyan segíthetnek eligazodni az „ÁKÓ”, „VSM” és „KK” mutatószámok? 
Az Általános Képzési Óraszám (ÁKÓ) azt mutatja meg, hogy a kötelezően előírt minimális óraszámhoz képest (személygépkocsi 29 óra), százalékosan mennyi óra kellett a sikeres forgalmi vizsgához. Minél közelebb van az érték a 100 %-hoz, annál kevesebb pótórára volt szükségük a tanulóknak az adott iskolánál.
Számítási képlet: Ha 30 óra = 100%, akkor 10% = 3 óra
Ha a táblázatban 150% szerepel, az azt jelenti, hogy 30 óra + 15 óra kellett átlagosan a sikerhez.

A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) azt mutatja meg, hogy a képző szerv összes vizsgaeseményéből (benne az alapvizsgák és a pótvizsgák is) mennyi lett sikeresHa a „B” forgalmi vizsgánál 85 % szerepel, az azt jelenti, hogy száz vizsgázóból 85-en átmentek elsőre. Ha a VSM pl. 38%, akkor az elsőre sikeresen vizsgázók száma elég kevés, és több olyan is lehet a tanulók között, aki harmadszorra is megbukott.
A VSM = Sikeres vizsgaesemény osztva az összes vizsgaeseménnyel.  
A Képzési Költség (KK) kiszámításánál a már minden vizsgát letett tanulók által befizetett összes költség átlagát kell alapul venni. (elméleti tanfolyam díja, a gyakorlati oktatás díja, a kezelési költség, vizsgadíjak, a képző szerv-váltás díja, stb.) Nem tartozik ide az orvosi alkalmassági vizsgálat díja, az elsősegély-nyújtási ismeretek díja, az esetleges PÁV vizsgálat díja, és a vezetői engedély kiállításának díja sem.   A mutatószámokat a képző szerv köteles a honlapján, továbbá az adott tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban háromhavonta aktualizálni és félreérthetetlen módon feltüntetniHa a táblázatokban ez a „-” jelölés látható, az azt jelenti, hogy az adott negyedévben az adott képző szervnél nincs releváns adat, tehát kevesebb, mint tíz tanulója/vizsgázója volt az adott időszakban.  A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók az NKH holnapján negyedévente összesítve megtalálhatók a dokumantumtárban.
Teljesítmény mutatók:

 • Átlagos képzési óraszám (ÁKO)
  2020. III.     negyedév:  – %
  2020. IV.      negyedév:  – %
 • Vizsga sikerességi mutató – Elmélet (VSM)
  2020. III.     negyedév:  -%
  2020. IV.      negyedév:  -%
 • Vizsga sikerességi mutató – Gyakorlat (VSM)
  2020. III.     negyedév: -%
  2010. IV.      negyedév:  -%
 • Általános képzési költség (KK)
  2020. III.     negyedév:  – Ft
  2020. IV.       negyedév:  – Ft
0 %
Átlagos képzési óraszám (ÁKO)
0 %
Vizsga sikerességi mutató – Elmélet (VSM)
0 %
Vizsga sikerességi mutató – Gyakorlat (VSM)
0 Ft
Általános képzési költség (KK)